22 prosent av bedriftene i Møre og Romsdal venter flere ansatte om ett år. 11 prosent venter en reduksjon i antall ansatte.