Sunndal kommune trekker tilbake en 18 år gammel brukstillatelse.