Som foreldre kan vi bli fristet til å forsøke å forme barna våre i tråd med en fantasi vi har om hvordan de skal være.