Tora Skiri fra Rauma var noen få millimeter unna plass på Kongelaget. 20-åringen avsluttet 10-skudden med to niere. Dermed falt hun fra skive tre på Kongelaget til 23. plass av samtlige skyttere!