Gjemnespolitikerne la tirsdag alle tidligere vedtak rundt ny sjukeheim til side. – Nå har vi fattet et vedtak vi føler oss trygge på. Med alle tilskudd og lån på plass starter vi bygginga av ny sjukeheim tidlig neste år, sier ordfører Knut Sjømæling.