Det siste halvåret har det norske politiet fått kritikk i flere saker. Tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund i Møre og Romsdal er redd sakene svekker folkets tillit til politiet.