Fylkeskommunen ga tillatelse til oppdrettsanlegg i Batnfjorden før klagefristen gikk ut. – Søker legger ut anlegg på egen risiko, sier rådgiver akvakultur Rebekka Varne.