– Det er et motsetningsforhold mellom det å skulle sette ned eiendomsskatten og det å satse på helse og omsorg, sier Trygve Grydeland (H).