– Vi vil prøve noe nytt, sier Kirsti Rødven i besøksdriften for Rødven Stavkirke.