Kontrollkomiteen på Stortinget har enstemmig vedtatt å granske regjeringsapparatets håndtering av habilitet. Bakgrunnen er tre habilitetssaker på én sommer.