Av de tre største flyplassene i Møre og Rosmdal, så var det Molde Lufthavn Årø som hadde størst økning i antall reisende.