Máret Ánne Sara prøvde å få fram uretten hun mener hennes familie og andre samer blir utsatt for, men opplevde ikke å bli hørt. Da stablet hun 200 reinhoder utenfor tingretten i Tana.