RB har 10. mai et innlegg fra KRF ved Inger Cecilie Frisvoll og Svein Atle Roset om: En trygg og sterk helsetjeneste. Her sies det at den norske helsetjenesten skal sikre rask hjelp når helsa svikter, og at det viktigste av alt er at alle får den hjelp de trenger.