Fram til 2023 var det normalt 120 studenter ved sykepleierutdanningen i Molde. Så skjedde det noe.