Kantslått langs fylkesvegane står for tur – private gjerde altfor nær vegen kan skape problem.