I «Borgerundersøkelsen 2023» var innbyggerne i tidligere Nesset og Midsund minst fornøyd med nye Molde kommune. Det vil politikerne gjøre noe med.