Istad Kraft AS og Oslofjord Varme AS satsar – vil hente energi frå fjorden til oppvarming av sentrum.