Oppryddingen etter jordrasene i Vistdal 30. juli er i full gang. – Alt handler om vann.  Noe kan utbedres raskt, andre ting må vi ha et godt gruppearbeid for å lage planer for å forhindre at det skjer skader på eiendommer, veger og annen infrastruktur.