Øyenvitner forteller om en uvanlig lang tordenbyge i forkant av rasene i Vistdal.