Flere bedrifter måtte flytte fra lokalene sine ved bussholdeplassen. Det har gitt ulike resultater for virksomhetene.