Vil kjøling med varmepumpen gi deg kuldesjokk på strømregningen? Det er én feil mange gjør.