Fuktskader og ødeleggelser på vegg, tak og golv i omsorgsboligen Bjørklia får en pårørende til å reagere sterkt. – Dette er ikke bra, svarer kommunen, som starter oppussing etter sommeren.