Anne Holt (64) har solgt over 12 millioner bøker på verdensbasis. Torsdag fortalte hun hvorfor hun egentlig begynte å skrive.