Mens kloden lider av global oppvarming, lider menneskene av sosial istid. Skolevalgkampen er bare ett av mange uttrykk for dét.