Mannen fremstod truende, og skal ha skutt på offentlig sted.