Ingen kan være privatpraktiserende stortingsrepresentant. Selv ikke en frittalende representant for Fremskrittspartiet som er besatt av å motarbeide Møreaksen. Denne saken dreier seg ikke om person, men om stadige ytringer fra Frp med tvilsom sannehetsgehalt. Media brukes bevisst som lekegrind for å spre «fake news».