Klargjøring: min motstand mot MA gjelder den undersjøiske tunnelen og gigantbrua over Julsundet.