«Jeg er selvsagt enig i at vi må ha en lov som gjør at det tas hensyn til dyr og fugler, men jeg mener at loven går for langt.»