Fra september skal Presis Vegdrift AS drifte over 360 kilometer med veg i Møre og Romsdal.