Aktiv periode på byggeplassen der det nye sjukehuset tek form – slik ser det ut no.