Helt siden 1998 har man snakket om å åpne Molde mot fjorden og fjellene. Torsdag står sjøfronten klar som det største byutviklingsprosjektet i Molde i nyere tid.