Etter at Vestnes formannskap 8. mai 2023 vedtok ei fråsegn der ein med eit 4-3 fleirtal ber om at Møreaksen blir skrinlagt, er det blitt bråk på Trohaugen.