Når dette blei skrive visste vi ikkje resultatet av valet. Det er likevel tid for å takke.