Fylkesvegene i Romsdal skal driftes og vedlikeholdes av Mesta og Veidekke.