Ser at avisen nå er bekymret for skjevfordeling, og at enkelte er bekymret for gamle Midsund kommune som er underrepresentert.