I 2022 hadde Sabrura Roseby sitt første hele driftsår presentert i et regnskap, og det med positive resultater. Daglig leder Freddy Hessvik er fornøyd med resultatene.