Ei kvinne som var innblandet i ulykka er siktet for å ha uaktsomt forårsaket en annens død.