Molde Høyres «skryteliste» får samarbeidspartneren til å steile. – Å ta æren for dette alene, er dårlig historieskriving, sier Randi Gunnerød (Sp).