Det er tilfredsstillende å se våre egne følelser og impulser bli levd ut i en elegant og intelligent innpakning.