Det bygger seg opp ei voldsom protestbølge mot etablering av oppdrettsanlegg for kveite og torsk i Gjemnes. Ei heftig klage er sendt Statsforvalteren.