Det var profesjonelle som sørga for rydding i fjæresteinene på Gåsøya, Seterøya og Kvaløya denne gongen.