Psykologen spør: Begrenses våre ungdommer av et «mentalt bur»?