Nausta flytter fra sin midlertidige plass ved Torget og bort til Sjøfronten 2.