De foreslåtte planene bygger ned det meste av grønnstrukturen, erstattet området med høy- og lavblokker. Vi tror ikke det er den utviklingen verken nåværende innbyggere, eller de vi ønsker skal bosette seg her, ønsker.