Rekordresultat og omsetningsrekord for Vikenco i 2022.