Det hjelp ikkje om privatbilen står på privatbil-parkeringa så lenge den har grøne skilt. Det fekk Ståle Nykrem nyleg erfare.