Trolig fra min studietid på 70-tallet minnes jeg en artikkel på baksiden av «Bergens Tidende», som omtalte en sak fra «Jyllandsposten». Den omhandlet en ung student som nettopp ganske overraskende hadde vunnet en pris i en vitenskapskonkurranse, utelukkende på grunn av en meningsmåling.