RR har utfordringer til RB i avisen 28.07.23. Han kritiserer bruk av meningsmåling, foreslår likevel at avisen foretar flere.