Leo (20) og Daiko (18) får ofte krenkende kommentarer for måten de ser ut på. – Mitt håp er at barn og unge kan tørre å stå imot, og heller tenke: «Hva hvis det var jeg som stod der alene og opplevde dette?»