Det grønne skiftet, el-ferger og generelt behov for bedre strømforsyning gjør at det blir mye graving på Skålahalvøya det neste året. – Vi må prøve å tilrettelegge slik at folk som bor i området blir minst mulig påvirket.